მცენარეების დაავადებები და მავნებლები 2023, ნოემბერი